ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто методики навчання, що можуть бути застосовані у освітньому процесі, при вивченні програмування у закладах вищої освіти. Здійснено огляд наукових та науково педагогічних джерел за даною темою. Запропоновано матеріал для практичних занять та методи оцінювання отриманих результатів. Проведено експериментальне дослідження з використанням наведених матеріалів та методики оцінювання. The qualification work considers teaching methods that can be used in the educational process when studying programming in higher education institutions. A review of scientific and pedagogical sources on this topic has been carried out. The material for practical classes and methods for evaluating the results are proposed. An experimental study was conducted using the above materials and evaluation methods.
Опис
Ключові слова
програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, вища освіта, методика навчання, programming, object-oriented programming, higher education, teaching methods
Цитування
Парфенюк Ю. Л. Використання інструментальних засобів для навчання програмування здобувачів вищої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Ю. Л. Парфенюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 56 с. : іл., табл.
Колекції