Методика визначення стану сформованості здоров’язбережувальних умінь та навичок учнів з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено формування здоров’язбережувальних умінь та навичок учнів початкових класів з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру. Проблема формування життєвих умінь та навичок для сприяння зміцненню здоров’я, є актуальною темою у сучасному світі. Головним завданням спеціальної освіти в сучасній системі є створення належних умов для розвитку і самореалізації особистості з обмеженими можливостями як громадянина держави, формування громадянської свідомості підростаючого покоління. У сьогоденних складних соціально-економічних умовах – важливим завданням є проблема інтеграції дітей з інтелектуальними порушеннями у суспільство. The article investigates the formation of health-saving skills and skills of primary school students with intellectual disabilities in the conditions of educational and rehabilitation center. The problem of forming life skills and abilities to promote health, is a topical issue in the modern world. The main task of special education in the modern system is to create appropriate conditions for development and self-realization of a person with disabilities as a citizen of the state, the formation of civic consciousness of the younger generation. У today's difficult socio-economic conditions – an important task is the problem of integration of children with intellectual disabilities into society.
Опис
Ключові слова
формування життєвих умінь та навичок, здоров’язбереження, інтелектуальні порушення, formation of life skills and abilities, health care, intellectual disorders
Цитування
Качан Т. С. Методика визначення стану сформованості здоров’язбережувальних умінь та навичок учнів з інтелектуальними порушеннями / Т. С. Качан // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 58–64.