Підготовка майбутніх педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті розглянуто підготовку майбутніх педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Спроможність педагога бути толерантним, спроможним створювати позитивно-емоційну атмосферу для успішної роботи й взаємодії всіх дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, є показником як його вихованості, так і професійної відповідності. В данной статье рассмотрена подготовка будущих педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Способность педагога быть толерантным, способным создавать позитивно-эмоциональную атмосферу для успешной работы и взаимодействия всех детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, является показателем как его воспитанности, так и профессионального соответствия. This article considers the preparation of future teachers to work with children with special educational needs. The teacher's ability to be tolerant, able to create a positive-emotional atmosphere for successful work and interaction of all children, including children with special educational needs, is an indicator of both his/her upbringing and professional compliance.
Опис
Ключові слова
підготовка педагогів, діти, особливі освітні потреби, інклюзивна форма навчання, загальноосвітні навчальні заклади, подготовка педагогов, дети, особые образовательные потребности, инклюзивная форма обучения, общеобразовательные учебные заведения, training of teachers, children, special educational needs, inclusive form of education, general educational institutions
Цитування
Голуб Н.М. Підготовка майбутніх педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / Н. М. Голуб, В. В. Перлова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 275–278.