ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ З ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обґрунтована можливість і доцільність формування елементів дослідницької діяльності учнів в процесі їх навчання розв’язуванню завдань з параметрами. The possibility and expediency of forming elements of students' research activity in the process of their learning to solve problems with parameters is substantiated.
Опис
Ключові слова
навчання математики, дослідницька діяльність, завдання з параметрами, mathematics training, research, problems with parameters
Цитування
Сердюк А. О. Використання завдань з параметрами для формування елементів дослідницької діяльності учнів / А. О. Сердюк, Є. П. Нелін // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 93–95.