Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа»

dc.date.accessioned2019-12-03T08:06:39Z
dc.date.available2019-12-03T08:06:39Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractНауково-допоміжний бібліографічний покажчик створено до 215 - річниці з дня заснування Харківського національного педагогічного університету, який носить ім’я видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога, музиканта Григорія Сковороди з метою популяризації його філософської, етико-естетичної, педагогічної й літературної спадщини. Научно-вспомогательный библиографический указатель создан до 215 - летию со дня основания Харьковского национального педагогического университета, который носит имя выдающегося украинского просветителя-гуманиста, философа, поэта, педагога, музыканта Григория Сковороды с целью популяризации его философского, этико-эстетического, педагогического и литературного наследия. The scientific and auxiliary bibliographic index was created up to the 215th anniversary of the founding of the Kharkov National Pedagogical University, which bears the name of the outstanding Ukrainian enlightener-humanist, philosopher, poet, teacher, musician Hryhoriy Skovoroda in order to popularize his philosophical, ethical, aesthetic, pedagogical and literary heritage .uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГригорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа» : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 128 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2953
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбібліографічний покажчикuk_UA.UTF-8
dc.subjectСковорода Г. С.uk_UA.UTF-8
dc.subjectфілософська спадщина Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectетико-естетична спадщина Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна спадщина Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectлітературна спадщина Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбиблиографический указательuk_UA.UTF-8
dc.subjectфилософское наследие Г. С. Сковородыuk_UA.UTF-8
dc.subjectэтико-эстетическое наследие Г. С. Сковородыuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическое наследие Г. С. Сковородыuk_UA.UTF-8
dc.subjectлитературное наследие Г. С. Сковородыuk_UA.UTF-8
dc.subjectbibliographic indexuk_UA.UTF-8
dc.subjectSkovoroda G.S.uk_UA.UTF-8
dc.subjectphilosophical heritage of G. S. Skovorodauk_UA.UTF-8
dc.subjectethical and aesthetic heritage of G. S. Skovorodauk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical heritage of G. S. Skovorodauk_UA.UTF-8
dc.subjectliterary heritage of G. S. Skovorodauk_UA.UTF-8
dc.titleГригорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeГригорий Сковорода: философия жизни и творчества «украинского Сократа»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeHryhoriy Skovoroda: philosophy of life and work “Ukrainian Socrates”uk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Григорій Сковорода_ філософія життя і творчості.pdf
Розмір:
5.04 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис: