ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

dc.contributor.authorРадченко, Л. П.
dc.contributor.authorШиловцева, Н. В.
dc.date.accessioned2017-01-24T08:43:06Z
dc.date.available2017-01-24T08:43:06Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractРозглядаються теоретичні та практичні питання формування стратегії інноваційної макроекономічної політики, аналізуються основні напрями інноваційної макроекономічної політики за досвідом різних країн світу. Розглядаються умови та труднощі в реалізації інноваційної макроекономічної політики в Україні. Визначаються рейтингові позиції української національної економіки за глобальним індексом інновацій (GII) в світовій економіці. Запропоновані певні шляхи підвищення рівня інноваційності національної економіки та ефективності інноваційної політики України. Рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования стратегии инновационной макроэкономической политики, анализируются основные направления инновационной макроэкономической политики за опытом разных стран мира. Рассматриваются условия и трудности в реализации инновационной макроэкономической политики в Украине. Определяются рейтинговые позиции украинской национальной экономики с глобальным индексом инноваций (GII) в мировой экономике. Предложены определенные пути повышения уровня инновационности национальной экономики и эффективности инновационной политики Украины. The theoretical and practical issues of formation the innovative strategy of macroeconomic policies, analyzes the main macroeconomic policy of innovation from experience around the world. The conditions and difficulties in implementing innovative macroeconomic policy in Ukraine. Identify rating positions Ukrainian national economy for the global innovation index (GII) in the global economy. The proposed some innovative ways to increase the level of the national economy and effectiveness of innovation policy in Ukraine.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРадченко Л. П. Інноваційний розвиток як пріоритетний напрям макроекономічної політики / Л. П. Радченко, Н. В. Шиловцева // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Економічні науки : [зб. наук. пр.].– Кам’янець-Подільський, 2016.– Вип. 11. – С. 43–49.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/276
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherМедобори-2006uk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційна макроекономічна політикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстратегіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобальний індекс інноваційuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна економікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрейтинг інноваційностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectдержавна інноваційна політикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационная макроэкономическая политикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстратегияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобальный индекс инновацийuk_UA.UTF-8
dc.subjectнациональная экономикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрейтинг инновационностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectгосударственная инновационная политикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative macroeconomic policyuk_UA.UTF-8
dc.subjectstrategyuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe global innovation indexuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe national economyuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe ranking of innovationuk_UA.UTF-8
dc.subjectstate innovation policyuk_UA.UTF-8
dc.titleІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Радченко Л. П., Шиловцева Н. В..pdf
Розмір:
3.21 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: