СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

dc.contributor.authorТрубчанінов, М. А.
dc.date.accessioned2021-04-01T17:33:02Z
dc.date.available2021-04-01T17:33:02Z
dc.date.issued2020-05-20
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано актуальність і важливість формування готовності керівника закладу освіти до професійного самовдосконалення, визначено сутність та основні структурні компоненти готовності до професійного самовдосконалення. В статье обоснована актуальность и важность формирования готовности руководителя учреждения образования к профессиональному самосовершенствованию, определена сущность и основные структурные компоненты готовности к профессиональному самосовершенствованию. The article substantiates the relevance and importance of forming the readiness of the head of the educational institution for professional selfimprovement, identifies the essence and main structural components of readiness for professional self-improvement.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубчанінов М. А. Сутнісна характеристика готовності керівника до професійного самовдосконалення / А. М. Трубчанінов // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 338–343.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-966-8196-21-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4486
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectготовність керівникаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамоосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамовихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамонавчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсаморозвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамовдосконаленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectготовность руководителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебное заведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамообразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамовоспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамообучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсаморазвитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамосовершенствованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectreadiness of the headuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-studyuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-improvementuk_UA.UTF-8
dc.titleСУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСУЩНОСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE LEADER'S READYNESS FOR PROFESSIONAL SELF-PERFECTIONuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Трубчанінов М. А. .pdf
Розмір:
640.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: