ПРО МОНІТОРИНГ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛІСТІВ І МАГІСТРІВ В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-07-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Щедра садиба плюс»
Анотація
В статті розкривається тема моніторингу та шляхів вдосконалення освітніх програм спеціалістів і магістрів в Інституті післядипломної освіти. Піднято питання оновлення структури і змісту освіти, національно-патріотичного виховання на сучасному етапі розвитку держави, організації самостійної роботи студентів, особливості проведення семінарських занять, використання освітніх технологій у підготовці майбутніх керівників системи освіти та практичних психологів. В статье раскрывается тема мониторинга и путей совершенствования образовательных программ специалистов и магистров в Институте последипломного образования. Поднят вопрос обновления структуры и содержания образования, национально-патриотического воспитания на современном этапе развития государства, организации самостоятельной работы студентов, особенности проведения семинарских занятий, использования образовательных технологий в подготовке будущих руководителей системы образования и практических психологов. The article reveals the theme of monitoring and ways to improve educational programs for specialists and masters in the Institute of postgraduate education. Raised the question of updating the structure and content of education, national-Patriotic education on the modern stage of development of the state, the organization of independent work of students, especially the seminars, the use of educational technologies in training future leaders of the education system and practical psychologists.
Опис
Ключові слова
моніторинг, вдосконалення освітніх програм, спеціалісти, магістри, інститут післядипломної освіти, мониторинг, совершенствование образовательных программ, специалисты, магистры, институт последипломного образования, monitoring, improvement of educational programs, experts, masters, Institute of postgraduate education
Цитування
Черновол-Ткаченко Р. І. Про моніторинг та шляхи вдосконалення освітніх програм спеціалістів і магістрів в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки / Р. І. Черновол-Ткаченко // Модернізація освітнього процесу в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки : матеріали методолог. семінару / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – С. 4–11.