Ідеї А. С. Макаренка та їх реалізація у сьогоденні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ідеї виховання видатного педагога А. С. Макаренка, який великого значення надавав сімейному вихованню. Задача батьків та педагогів – виростити щасливу людину. Україна зараз переживає важкий час. Багато дітей втрачають родини, ще більше отримують важкі фізичні та психологічні травми. У післявоєнний час потрібні будуть майстерні педагоги та психологи, щоб подолати ці наслідки. Система А. С. Макаренка впроваджувалась із цією ж метою та в подібний час. Звичайно її потрібно дещо модернізувати, врахувати нові реалії та потреби сьогодення, але як основа ця система допоможе подолати труднощі. The article deals with the ideas of education of the outstanding teacher A. S. Makarenko, who attached great importance to family education. The task of parents and teachers is to raise a happy person. Ukraine is now going through a difficult time. Many children lose their families, many more are suffering from severe physical and psychological traumas. In the post-war time, skillful teachers and psychologists will be needed to overcome these consequences. Makarenko's system was implemented for the same purpose and at similar time. Of course, it needs to be somewhat modernized, to take into account new realities and needs of today, but as a basis this system will help to overcome difficulties.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, А. С. Макаренко, pedagogical heritage, pedagogical ideas, А. S. Makarenko
Цитування
Діденко С. Ідеї А. С. Макаренка та їх реалізація у сьогоденні / С. Діденко, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 35–37.