Засоби формування культурної компетентності в учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Мукачевський державний університет
Анотація
У тезах розглядаються засоби формування культурної компетентності в учнів початкової школи. Зроблено висновок, що культурна компетентність необхідна для формування всебічно розвиненої особистості. Сформувати її можна під час вивчення різних навчальних дисциплін, залучення дітей до образотворчого і музичного мистецтва та залучаючи до різноманітних позакласних заходів. В тезисах рассматриваются средства формирования культурной компетентности у учащихся начальной школы. Сделан вывод, что культурная компетентность необходима для формирования всесторонне развитой личности. Сформировать ее можно при изучении различных учебных дисциплин, привлечению детей к изобразительному и музыкальному искусству и привлекая их к различным внеклассным мероприятиям. The theses consider the means of forming cultural competence among elementary school students. It is concluded that cultural competence is necessary for the formation of a comprehensively developed personality. It can be formed by studying various academic disciplines, attracting children to the visual and musical arts and attracting them to various extracurricular activities.
Опис
Ключові слова
засоби, формування, культурна компетентність, початкова школа, средства, формирование, культурная компетентность, начальная школа, funds, formation, cultural competence, primary school
Цитування
Рясна Л. В. Засоби формування культурної компетентності в учнів початкової школи / Л. В. Рясна, Н. М. Смолянюк // Нова українська школа: стратегія розвитку особистості : зб. тез доп. ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Мукачево, 15 лют. 2021 р. / Мукачев. держ. ун-т ; [за ред. Г. В. Товканець]. – Мукачево, 2021. – С. 120–121.