Новітні способи залучення молодших школярів до читання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тези присвячені пошуку найефективніших шляхів залучення дітей до книги. Проблема нечитання сучасних школярів, на думку авторів, не може бути вирішена без застосування новітніх технологій та прийомів, серед яких особливе місце займають челенджі та флешмоби.The article is devoted to finding the most effective ways to attract children to books. According to the authors, the problem of non-reading of modern schoolchildren cannot be solved without the use of the latest technologies and techniques, among which challenges and flash mobs occupy a special place.
Опис
Ключові слова
читання, молодші школярі, залучення дітей до читання, читацька компетентність, reading, younger schoolchildren, children's involvement in reading, reading competence
Цитування
Правник М. О. Новітні способи залучення молодших школярів до читання / М. О. Правник, А. А. Ємець // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 42–43.