ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ПОКАЗНИКА ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висвітлено підготовку майбутнього вчителя початкових класів до роботи зі школярами з особливими освітніми потребами. Здійснено теоретичний аналіз сутності понять «інклюзивне навчання», «толерантність». Визначено, що формування толерантності до дітей з особливими потребами в майбутніх учителів початкових класів має бути цілеспрямованим процесом. The preparation of future teacher of elementary school for work with pupils who have special educational needs has been highlighted. The theoretical analysis of the essence of the concepts of «inclusive education» and «tolerance» has been made. It has been determined that the formation of future primary school teachers’ tolerance to disabled children has to be a purposeful peocess.
Опис
Ключові слова
толерантність, інклюзія, інклюзивне навчання, майбутній учитель, початкові класи, tolerance, inclusion, inclusive education, future teacher, elementary classes
Цитування
Гнатовська К. Формування толерантності у майбутніх учителів початкових класів як показника готовності до роботи в умовах інклюзії / К. Гнатовська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 59–62.