Провайдинг цифрового освітнього середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти містять інформаційно-дорадчий блок з використання навчальної інфографіки, презентації, організації навчального заходу в режимі вебконференції, розроблення авторського навчального контенту. У формі покрокових інструкцій запропоновано дидактичні матеріали зі створення онлайн дошки, QR-кодів, тегів, ментальних карт, майданчиків зворотнього зв'язку. Методические рекомендации к самостоятельной работе соискателей первого (бакалаврского) уровня высшего образования содержат информационно- консультативній блок по использованию учебной инфографики, презентации, организации учебного мероприятия в режиме вебконференции, разработка авторского учебного контента. В форме пошаговых инструкций предложено дидактические материалы по созданию он-лайн доски, QR-кодов, тегов, ментальных карт, площадок обратной связи. Methodical recommendations for independent work of applicants of the first (bachelor's) level of higher education create an information and advisory block with the use of educational infographics, presentations, organization of educational events in web conferences, development of author's educational content. With the help of step-by-step instructions, didactic materials for creating online boards, QR-codes, tags, mental maps, call platforms are offered.
Опис
Ключові слова
провайдинг, цифровізація, он-лайн дошки, QR-коди, теги, ментальні карти, майданчик зворотнього зв'язку, навчальна вебконференція, навчальна інфографіка, навчальна презентація, провайдинг, цифровизация, он-лайн доски, QR-коды, теги, ментальные карты, площадка обратной связи, учебная инфографика, учебная вебконференция, учебная презентация, рroviding, digital, online boards, QR-codes, tags, mental maps, call platforms are offered, educational infographics, educational web conference, educational presentation
Цитування
Провайдинг цифрового освітнього середовища: метод. рек. до самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [уклад.: С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко, В. В. Лебедєва]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 36 с.