СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ ТА КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто загальнокультурну компетентністіь у процесі підготовки майбутніх педагогів, яка представляє собою оволодіння певними компетентностями, серед яких: бути відповідальним, уміти працювати в колективі та домовлятися, пристосовуватись до життя у полікультурному середовищі. Проаналізовано освітні програми педагогічних університетів та університетів, які готують педагогів в Україні та КНР, серед них Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Східно-китайський педагогічний університет, Міжнародний університет SIAS та інші. Підкреслено, що формування загальнокультурної компетентності майбутніх педагогів є одним із пріоритетних напрямів цих закладів освіти. The publication examines general cultural competence in the process of training future teachers, which represents the mastery of certain competencies, including: to be responsible, to be able to work in a team and negotiate, to adapt to life in a multicultural environment. The educational programs of pedagogical universities and universities that train teachers in Ukraine and the People's Republic of China were analyzed, among them Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda, Kyiv-Mohyla Academy National University, East China Pedagogical University, SIAS International University and others. It is emphasized that the formation of general cultural competence of future teachers is one of the priority directions of these educational institutions.
Опис
Ключові слова
загальнокультурна компетентність, освітній процес, підготовка педагогів, аспірантські роботи, general cultural competence, educational process, teacher training, postgraduate works
Цитування
Цінь Шен. Сутність та значення загальнокультурної компетентності у процесі підготовки майбутніх педагогів України та КНР / Цінь Шен // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 376–378.