Особливості раннього вивчення іноземної мови у фокусі інтерпретації сучасних німецьких методик

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво "ТК Меганом"
Анотація
Статтю присвячено вивченню організації навчання іноземних мов дітей дошкільного віку, зокрема, досліджено особливості дитячої психології у ранньому віці, а також критично осмислено шляхи творчого використання методичних надбань дитсадків та студій раннього розвитку Німеччини крізь призму діяльності вітчизняних педагогів, психологів та вихователів. Статья посвящена изучению организации обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста, в частности, исследованию особенностей детской психологии в раннем возрасте, а также критическому осмыслению возможности творческого использования методических идей детских садов и студий раннего развития Германии путём их адаптации к деятельности отечественных педагогов, психологов и воспитателей. This article studies certain aspects of organizing foreign language training for preschool children. It seeks to prove the efficiency of such globally established teaching methods as the communicative method, suggestopedia, and the total physical response method as implemented at Ukrainian preschool establishments. It focuses on the history of their development in the context of international education as well as their role in the development of speech in young children. The article explores a number of early agespecific psychological features while providing a critical evaluation of possible ways of applying educational materials developed by kindergartens as well as data of German early development studies in terms of activities of Ukrainian educators, psychologists, and kindergarten teachers.
Опис
Ключові слова
німецька мова, дошкільний вік, дошкільна освіта, іноземні мови, дитячі садки, немецкий язык, дошкольный возраст, дошкольное образование, иностранные языки, детские садики, German, preschool age, preschool establishments, foreign language, kindergarten
Цитування
Пивовар Ю. О. Особливості раннього вивчення іноземної мови у фокусі інтерпретації сучасних німецьких методик / Ю. О. Пивовар // Науковий огляд : міжнар. наук. журн. – Київ : ТК Меганом, 2017. – № 4 (36). – С. 134–140.