ОСВІТА НОВОГО СТОЛІТТЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дискусійним залишається питання про створення єдиної, але різноманітної за своєю формою, системи навчання, заснованої на універсальних законах та гармонії, властивій Всесвіту, шляхом об'єднання зусиль, подолання національних бар'єрів за збереження національної самобутності та неповторності. The issue of creating a single, but diverse in its form, education system based on universal laws and harmony inherent in the Universe, by combining efforts, overcoming national barriers while maintaining national identity and originality, remains debatable.
Опис
Ключові слова
освіта нового століття, навчання, учні, культура, formation of the new century, education, pupils, culture
Цитування
Гончаренко М. С. Освіта нового століття: тенденції та перспективи / М. С. Гончаренко // "Європу єднає здорове майбутнє" : крос-форум в межах програми Президента України "Здорова Україна" : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. –Харків : ХНПУ, 2022. – С. 43–49.