МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ'ЯЗАННЮ НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЕМ В ПОГЛИБЛЕНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorВойтенко, О. М.
dc.date.accessioned2022-06-12T09:47:18Z
dc.date.available2022-06-12T09:47:18Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі науково обґрунтовано теоретичні основи навчання розв'язання нерівностей з модулем в поглибленому курсі математики базової школи, а саме: визначено суть поняття «нерівності з модулем», доведено важливість вивчення теми «Нерівності з модулем» в шкільному курсі математики; проведено аналіз змісту вивчення теми «Нерівності з модулем» у поглибленому курсі математики та у шкільних підручниках; розроблено методичні рекомендації та систему задач на тему «Розв'язання нерівностей з модулем». Установлено, що спостерігається позитивний вплив проведеної роботи на підвищення рівнів навчальних можливостей учнів у вивченні теми «Розв'язання нерівностей з модулем» в поглибленому курсі математики базової школи. The paper scientifically substantiates the theoretical foundations of learning to solve inequalities with a module in the in-depth course of mathematics in primary school, namely: the essence of the concept of "inequality with a module", proved the importance of studying the topic "Inequalities with a module" in school mathematics; the analysis of the content of studying the topic "Inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics and school textbooks; methodical recommendations and a system of problems on the topic "Solving inequalities with the module" were developed. It is established that there is a positive impact of the work on improving the learning opportunities of students in the study of the topic "Solving inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics in primary school.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВойтенко О. М. Методика навчання розв'язанню нерівностей з модулем в поглибленому курсі математики базової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / О. М. Войтенко; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 66 с. : схеми.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7445
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectучніuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозв'язання нерівностей з модулемuk_UA.UTF-8
dc.subjectпоглиблений курс математикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбазова школаuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsolving inequalities with the moduleuk_UA.UTF-8
dc.subjectadvanced course in mathematicsuk_UA.UTF-8
dc.subjectbasic schooluk_UA.UTF-8
dc.titleМЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ'ЯЗАННЮ НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЕМ В ПОГЛИБЛЕНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ БАЗОВОЇ ШКОЛИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTEACHING METHODS FOR SOLVING INEQUALITIES WITH MODULES MODULUS IN AN ADVANCED BASIC MATHEMATICS COURSE SCHOOL MATHEMATICSuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції