Подолання конфліктних ситуацій як умова успішного формування навчальної діяльності у молодших школярів

dc.contributor.authorПенцова, І. В.
dc.date.accessioned2022-06-25T17:24:22Z
dc.date.available2022-06-25T17:24:22Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі досліджено поведінку в конфлікті молодших школярів. У першому розділі "Теоретичні засади дослідження конфліктної поведінки у молодших школярів", розглядалися конфлікти як психолого-педагогічна проблема, розкривалося, що в психолого-педагогічних дослідженнях існує безліч точок зору на природу і причини конфлікту, також аналізувалися чинники формування навчальної діяльності на початковій ланці здобуття освіти. Другий розділ «Емпіричне дослідження конфліктності та її впливу на успішність навчальної діяльності у молодших школярів» присвячений виявленню схильності дітей молодшого шкільного віку до конфліктної поведінки і вивченню їх академічної успішності та шкільної мотивації. Результатом дослідження є розробка корекційних занять та методичних рекомендацій, спрямованих на розвиток навичок конструктивної поведінки в конфлікті у молодших школярів. This topic is devoted to the study of conflict prevention in primary school age. In the first Chapter «Theoretical aspects of the study of conflict behavior in primary school age», considered conflicts as a psychological and pedagogical problem, revealed that in psychological and pedagogical research there are many points of view on the nature and causes of the conflict, and factors of formation of educational activities at the initial level of education were also analyzed. The second Chapter «Empirical Study of conflict and its impact on the success of educational activities in primary school age» is devoted to identifying the tendency of primary school children to conflict behavior and studying their academic performance and school motivation. The result of the study is the development of Correctional classes and methodological recommendations aimed at developing constructive behavior skills in conflict in primary school age.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПенцова І. В. Подолання конфліктних ситуацій як умова успішного формування навчальної діяльності у молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / І. В. Пенцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 70 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7556
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфліктuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфліктна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectконфліктна ситуаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемічна успішністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкільна мотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectконструктивна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectconflictuk_UA.UTF-8
dc.subjectconflict behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectconflict situationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprimary school ageuk_UA.UTF-8
dc.subjectacademic performanceuk_UA.UTF-8
dc.subjectschool motivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectonstructive behavioruk_UA.UTF-8
dc.titleПодолання конфліктних ситуацій як умова успішного формування навчальної діяльності у молодших школярівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePrevention of conflict situations as a condition for successful formation of educational activities in primary school ageuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції