РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ІГОР У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі доведено, що творче мислення має велике значення для розвитку дітей. Автор з власного досвіду робить висновок, що використовуючи на уроках біології інтерактивні ігри та прийоми тим самим, не тільки навчає своїх учнів біології, а і формує та розвиває їх творчі здібності. Підкреслено, що креативність, як творча здібність виступає потужним фактором розвитку особистості, визначає її готовність до нестандартного мислення й поведінки. The work proves that creative thinking is of great importance for children's development. The author concludes from his own experience that using interactive games and techniques in biology lessons not only teaches his students biology, but also forms and develops their creative abilities. It is emphasized that creativity, as a creative ability, acts as a powerful factor in the development of a personality, determines its readiness for non-standard thinking and behavior.
Опис
Ключові слова
інтерактивне навчання, інтерактивні ігри, креативність, здібності, уроки біології, interactive learning, interactive games, creativity, abilities, biology lessons
Цитування
Деменко А. В. Роль інтерактивних ігор у розвитку здібностей на уроках біології / А. В. Деменко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 71–73.