Внесок Олексія Миколайовича Бекетова у зміну архітектурних традицій Харкова

dc.contributor.authorЛяшевська, Г. І.
dc.date.accessioned2022-02-21T11:29:58Z
dc.date.available2022-02-21T11:29:58Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractДослідження присвячено діяльності видатного архітектора О.М. Бекетова наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. Проаналізовано формування архітектурного та художнього світогляду О.М. Бекетова. Розкрито дореволюційний період діяльності архітектора та його внесок в архітектурний вигляд Харкова за радянських часів. Доведено, що академік О.М. Бекетов сприяв зміні архітектурних традицій Харкова, будуючи банківські установи, маєтки у стилі неокласицизму. Тим самим перетворив Харків на європейське місто у вимірі архітектурного обличчя. The research is devoted to the activity of outstanding architect O.M. Beketov at the end of the XIX century - the first third of the XX century. The author analyzes the formation of the architectural and artistic worldview of O.M. Beketov. Revealed pre-revolutionary period of activity of the architect and his contribution to the architectural appearance of Kharkov during the Soviet era. It is reported that Academician O.M. Beketov contributed to the change of architectural traditions of Kharkov, creating bank buildings, buildings in the style of neoclassicism. Thus he transformed Kharkiv into a European city in terms of its architectural appearance.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛяшевська Г. І. Внесок Олексія Миколайовича Бекетова у зміну архітектурних традицій Харкова : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Г. І. Ляшевська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 73 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7012
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectархітектураuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудівництвоuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеокласицизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectХарківuk_UA.UTF-8
dc.subjectБекетов О. М.uk_UA.UTF-8
dc.subjectкінець ХІХ ст.uk_UA.UTF-8
dc.subjectперша третина ХХ ст.uk_UA.UTF-8
dc.subjectпам’ятки архітектуриuk_UA.UTF-8
dc.subjectarchitectureuk_UA.UTF-8
dc.subjectconstructionuk_UA.UTF-8
dc.subjectneoclassicismuk_UA.UTF-8
dc.subjectKharkivuk_UA.UTF-8
dc.subjectBeketov O. M.uk_UA.UTF-8
dc.subjectend of XIX centuryuk_UA.UTF-8
dc.subjectfirst third of XX centuryuk_UA.UTF-8
dc.subjectmonuments of architectureuk_UA.UTF-8
dc.titleВнесок Олексія Миколайовича Бекетова у зміну архітектурних традицій Харковаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOleksiy Mykolayovych Beketov's Contribution to the Change of Architectural Traditions of Kharkovuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції