Внесок Олексія Миколайовича Бекетова у зміну архітектурних традицій Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячено діяльності видатного архітектора О.М. Бекетова наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. Проаналізовано формування архітектурного та художнього світогляду О.М. Бекетова. Розкрито дореволюційний період діяльності архітектора та його внесок в архітектурний вигляд Харкова за радянських часів. Доведено, що академік О.М. Бекетов сприяв зміні архітектурних традицій Харкова, будуючи банківські установи, маєтки у стилі неокласицизму. Тим самим перетворив Харків на європейське місто у вимірі архітектурного обличчя. The research is devoted to the activity of outstanding architect O.M. Beketov at the end of the XIX century - the first third of the XX century. The author analyzes the formation of the architectural and artistic worldview of O.M. Beketov. Revealed pre-revolutionary period of activity of the architect and his contribution to the architectural appearance of Kharkov during the Soviet era. It is reported that Academician O.M. Beketov contributed to the change of architectural traditions of Kharkov, creating bank buildings, buildings in the style of neoclassicism. Thus he transformed Kharkiv into a European city in terms of its architectural appearance.
Опис
Ключові слова
архітектура, будівництво, неокласицизм, Харків, Бекетов О. М., кінець ХІХ ст., перша третина ХХ ст., пам’ятки архітектури, architecture, construction, neoclassicism, Kharkiv, Beketov O. M., end of XIX century, first third of XX century, monuments of architecture
Цитування
Ляшевська Г. І. Внесок Олексія Миколайовича Бекетова у зміну архітектурних традицій Харкова : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Г. І. Ляшевська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 73 с. + дод.
Колекції