АКТУАЛЬНІ СМИСЛИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ МИРУ І ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто національно-патріотичне виховання у контекстах миру і війни. Поштовхом для перегляду смислів національно-патріотичного виховання у контекстах війни та миру стали повномасштабні воєнні дії в Україні, які розпочались з 24 лютого 2022 року. У теперішній ситуації національно-патріотичне виховання повинно охоплювати всі сфери життя, наприклад популяризація українського контенту, розвиток медіа-освіти, поширення знань про наших видатних співвітчизників, державотворців, науковців, освітян, митців, спортсменів, наших захисників. Зазначено, що сукупність смислів національного-патріотичного виховання, пов’язаних з війною та миром з часом трансформуються на усталені наративи, які формують наступність історичної пам’яті та спрямовані на підтримку ідентичності. The publication examines national-patriotic education in the contexts of peace and war. The full-scale military actions in Ukraine, which started on February 24, 2022. In the current situation, national-patriotic education should cover all spheres of life, for example, the popularization of Ukrainian content, development of media education, dissemination of knowledge about our outstanding compatriots, state builders, scientists, educators, artists, sportsmen, our defenders. It is noted that the set of meanings of national-patriotic education related to war and peace are transformed over time into established narratives that form the continuity of historical memory and are aimed at maintaining identity.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, семантика миру і війни, російсько-українська війна, аспірантські роботи, national-patriotic education, semantics of peace and war, Russian-Ukrainian war, postgraduate works
Цитування
Бережний Л. Г. Актуальні смисли національного-патріотичного виховання у контексті миру і війни / Л. Г. Бережний // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 48–50.