Принципи організації військової освіти жінок

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В Україні триває процес удосконалення організаційно-правових засад діяльності ЗСУ, що докорінно вплинуло на статус жінок-військових. Разом з тим відбулись зміни і у системі військової освіти жінок. Зважаючи на це, політика українського суспільства і держави у питаннях військової освіти жінок ґрунтується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. In Ukraine, the process of improving the organizational and legal framework of the Armed Forces is underway, which has radically affected the status of women soldiers. At the same time, there were changes in the system of military education of women. In view of this, the policy of Ukrainian society and the state in matters of women’s military education is based on the principles of integration, inclusiveness and integrity.
Опис
Ключові слова
освіта жінок, військова освіта, принципи освіти, гендер, гендерна рівність, система освіти, аспірантські роботи, postgraduate works, women’s education, military education, principles of education, gender, gender equality, education system
Цитування
Крокун-Баранова А. П. Принципи організації військової освіти жінок // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 351–354.