ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ Й КОРЕКЦІЇ ТРУДНОЩІВ І ПОРУШЕНЬ У ФОРМУВАННІ ШКІЛЬНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет
Анотація
Виявлено фактори ризику виникнення у молодших учнів труднощів і порушень у процесі набуття навичок читання, письма та математичних навичок; були визначені напрями профілактичної роботи для подолання труднощів. Выявлены факторы риска возникновения у младших школьников трудностей и нарушений в процессе приобретения навыков чтения, письма и математических навыков; были определены направления профилактической работы для преодоления трудностей.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, труднощі у навчанні, профілактика труднощів у навчанні, профілактика порушень писемного мовлення, профілактика дискалькулії, младшие школьники, трудности в обучении, профилактика трудностей в обучении, профилактика нарушений письменной речи, профилактика дискалькулии, junior schoolchildren, learning difficulties, prevention of learning difficulties, prevention of violations of written language, prevention of dyscalculia
Цитування
Голуб Н. М. Питання профілактики й корекції труднощів і порушень у формуванні шкільних умінь та навичок / Н. М. Голуб // Здоров’я людини: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Мед. ін-ту Сум. держ. ун-ту, м. Суми, 17–19 жовт. 2017 р. / за заг. ред. О. О. Єжової. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 187–188.