Педагогічні ідеї Мішеля Монтеня в сучасному світі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічні ідеї М. Монтеня, який стверджував, що головне це прищепити дитині любов до науки та саморозвитку. Він вважав, що потрібно виховувати саме вільних та освічених громадян, які будуть спрямовувати свої здібності на благо суспільства. З дитиною треба розмовляти, слухати те що вона говорить, виправляти, робити все що необхідно, щоб «виростити» її. Це і хотів сказати в своїй книзі М. Монтень. Якщо подивитися в сьогодення можна стверджувати, що ідеї М. Монтеня заслуговують на важливе місце в ідеях про виховання дітей. The article deals with the pedagogical ideas of M. Montaigne, who argued that the main thing is to instill in a child a love of science and self-development. He believed that it is necessary to educate free and educated citizens who will direct their abilities for the benefit of society. You need to talk to the child, listen to what what he says, correct him, do everything necessary to "grow" him. This is what M. Montaigne wanted to say in his book. If we look at the present it can be argued that the ideas of M. Montaigne deserve an important place in ideas about raising children.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, М. Монтень, pedagogical heritage, pedagogical ideas, M. Montaigne
Цитування
Сидоренко Ф. Педагогічні ідеї Мішеля Монтеня в сучасному світі / Ф. Сидоренко, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 90–91.