Концепція тоталітаризму Г. Андерса в сучасних соціокультурних контекстах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У статті висвітлюється тема концепції тоталітаризму Г. Андерса в сучасних соціокультурних контекстах. В статье освещается тема концепции тоталитаризма Г. Андерса в современных социокультурных контекстах. The article highlights the theme of the concept of totalitarianism by H. Anders in modern socio-cultural contexts.
Опис
Ключові слова
концепція тоталітаризму, сучасні антитоталітарні практики, сучасні соціокультурні контексти, «класичний тоталітаризм», концепт антикварності людини, Андерс (Штерн) Г., концепция тоталитаризма, современные антитоталитарные практики, современные социокультурные контексты, «классический тоталитаризм», концепт антикварности человека, totalitarianism concept, modern anti-totalitarian practices, modern sociocultural contexts, "classical totalitarianism", concept of antiquity man, Anders (Stern) H.
Цитування
Култаєва М. Д. Концепція тоталітаризму Г. Андерса в сучасних соціокультурних контекстах / М. Д. Култаєва // Європейські антитоталітарні культурні практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. в рамках проєкту "Європейські антитоталітрні практики" програми Erasmus+ напряму Jean Monnet 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, Чернігів, 26-27 черв. 2020 р., платформа ZOOM / Ін-т філософії Нац. акад. наук України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – С. 30–38.