ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто підготовку вчителів в умовах змішаного та дистанційного навчання. Майбутні педагоги здобували нові знання в синхронному та асинхронному режимі, опрацьовували та аналізували навчальний матеріал, виконували завдання, проходили форми контролю. Найбільші труднощі та недоліки спостерігалися в процесі проходження практик, але незважаючи на складні та швидкозмінні умови змішаного та дистанційного навчання, на певні труднощі та недоліки, підготовка майбутніх педагогів відбувається на високому рівні, науково-педагогічний колектив Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди докладає усіх зусиль для зрощення розумних, талановитих та творчих сковородинівців. The article deals with the training of teachers in the conditions of blended and distance learning. Future teachers acquired new knowledge in synchronous and asynchronous mode, processed and analyzed the educational material, performed tasks, passed forms of control. The greatest difficulties and shortcomings were observed in the process of practice, but despite the complex and rapidly changing conditions of blended and distance learning, certain difficulties and shortcomings, the training of future teachers is at a high level, the scientific and pedagogical staff of H. S. Skovoroda National Pedagogical University makes every effort to foster intelligent, talented and creative Skovoroda students.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителів, початкова школа, змішане навчання, дистанційне навчання, teacher training, primary school, blended learning, distance learning
Цитування
Смолянюк Н. М. Особливості підготовки сучасного вчителя початкової школи в умовах змішаного та дистанційного навчання / Н. М. Смолянюк, В. В. Партола, О. С. Кабанська // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 328–332.