ІЗ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНИХ ПРОЄКТІВ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано впровадження інноваційних освітніх проєктів в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Інноваційний освітній проєкт розглянуто як системне утворення, спрямоване на визначення перспектив розвитку закладу освіти, модернізацію освітнього процесу. Упровадження освітніх проєктів передбачає визначення проблемного поля розвитку закладу освіти, побудову концепції перетворення та проєктування, програмування діяльності, моделювання та корекцію організації освітнього процесу. The publication analyses the implementation of innovative educational projects in the educational process of general secondary education institutions. An innovative educational project is considered as a systemic formation, aimed at determining the prospects for the development of an educational institution and modernising the educational process. The implementation of educational projects involves identifying the problem area of the development of an educational institution, building a concept of transformation and design, programming activities, modelling and correcting the organisation of the educational process.
Опис
Ключові слова
інновації, освітні проєкти, освітній процес, заклади загальної середньої освіти, innovations, educational projects, educational process, general secondary education institutions
Цитування
Григораш О. В. Із досвіду впровадження інноваційних освітніх проєктів в освітній процес ЗЗСО / О. В. Григораш // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 449–451.