МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОДУВАННЯ ДАНИХ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасному світі, де програмування можна зустріти будь-де і воно є найцікавішою професією, треба мати цікавий та зрозумілий спосіб зацікавити дитину у його вивченні. Стаття висвітлює значення стеганографії в шкільному курсі інформатики, покладаючи основний акцент на її актуальності та цікавості для учнів. Розглядаються сучасні підходи та методи викладання стеганографії, враховуючи переваги цього методу навчання кодування для дітей. Важливим аспектом є аналіз того, як стеганографія стає потужним інструментом для розвитку ключових навичок учнів у сфері програмування. Навчання програмуванню через стеганографію враховує сучасні технології та педагогічні тенденції. Закликаючи вчителів інформатики до використання стеганографії як засобу зацікавлення учнів у програмуванні, стаття сприяє розвитку та впровадженню ефективних методів навчання в шкільних програмах. In the modern world, where programming is ubiquitous and considered one of the most fascinating professions, it is essential to have an engaging and comprehensible way to spark a child's interest in learning it. This article highlights the significance of steganography in the school computer science curriculum, placing a primary emphasis on its relevance and appeal to students. Contemporary approaches and teaching methods of steganography are examined, considering the advantages of this coding education method for children. An important aspect is the analysis of how steganography becomes a powerful tool for developing key skills in programming. Teaching programming through steganography incorporates modern technologies and educational trends. By encouraging computer science teachers to use steganography as a means to captivate students in programming, the article contributes to the development and implementation of effective teaching methods in school programs.
Опис
Ключові слова
стеганографія, навчання, програмування, Steganography, Education, Programming
Цитування
Храмов О. Методика навчання кодування даних у шкільному курсі інформатики / О. Храмов, А. Гайдусь // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 163–172.