Філософська педагогіка Г. С. Сковороди: оригінальна відповідь на виклики модерного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз наукових пошуків філософської педагогіки Г. С. Сковороди. Зазначено, що навіть стисла реконструкція філософської педагогіки Сковороди свідчить про те, що філософська рефлексія сучасних йому освітніх і виховних практик дозволяла здійснювати їх аналіз у різних світоглядних опціях і соціокультурних ситуаціях. Сковороду-педагога і Сковороду-філософа не можна відокремити один від одного. Філософська педагогіка Сковороди, як і його практична філософія у цілому, мають відповідальний, але водночас також провокативний характер, тим самим репрезентуючи модерну культуру свободи. В статье проведен анализ научных изысканий философской педагогики Г. С. Сковороды. Отмечено, что даже краткая реконструкция философской педагогики Сковороды свидетельствует о том, что философская рефлексия современных ему образовательных и воспитательных практик позволяла осуществлять их анализ в разных мировоззренческих опциях и социокультурных ситуациях. Сковороду-педагога и Сковороду-философа нельзя отделить друг от друга. Философская педагогика Сковороды, как и его практическая философия в целом, носят ответственный, но в то же время провокационный характер, тем самым представляя модерную культуру свободы. The article analyzes the scientific research of G. S. Skovoroda's philosophical pedagogy. It is noted that even a brief reconstruction of Skovoroda's philosophical pedagogy shows that philosophical reflection of his contemporary Skovoroda as an educator and philosopher cannot be considered a philosopher-educator. Skovoroda the pedagogue and Skovoroda the philosopher cannot be separated from each other. Skovoroda's philosophical pedagogy, as well as his practical philosophy in general, are responsible but also provocative, thus representing a modern culture of freedom.
Опис
Ключові слова
філософська педагогіка, педагогічні погляди, Сковорода Г. С., модерне суспільство, философская педагогика, педагогические взгляды, современное общество, philosophical pedagogy, pedagogical views, Skovoroda G. S., modern society
Цитування
Култаєва М. Д. Філософська педагогіка Г. С. Сковороди: оригінальна відповідь на виклики модерного суспільства / М. Д. Култаєва // Новий колегіум. – 2019. – № 4 (98). – С. 24–29.