ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

dc.contributor.authorДігтяр, М. В.
dc.date.accessioned2023-04-05T15:20:02Z
dc.date.available2023-04-05T15:20:02Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено процес формування пізнавального інтересу у дітей середнього дошкільного віку. Розкрито особливості розвитку пізнавального інтересу у дітей середнього дошкільного віку засобом створення навчально-ігрового середовища. Надано методичні рекомендації щодо удосконалення навчально-ігрового середовища у закладі дошкільної освіти з метою сприяння формуванню пізнавального інтересу у дітей середнього дошкільного віку. The qualification work investigates the process of forming cognitive interest in children of middle preschool age. The peculiarities of development of cognitive interest in children of middle preschool age by means of creating a learning and play environment are revealed. Methodical recommendations for improving the learning and play environment in preschool education institutions in order to promote the formation of cognitive interest in children of middle preschool age are given.
dc.identifier.citationДігтяр М. В. Формування пізнавальних інтересів дітей середнього дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / М. В. Дігтяр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 56 с. : табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10744
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectформування пізнавального інтересу
dc.subjectнавчально-ігрове середовище
dc.subjectдіти середнього дошкільного віку
dc.subjectзаклади дошкільної освіти
dc.subjectformation of cognitive interest
dc.subjecteducational and game environment
dc.subjectchildren of middle preschool age
dc.subjectpreschool education institutions
dc.titleФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
dc.title.alternativeFORMATION OF COGNITIVE INTERESTS OF CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE IN THE LEARNING AND PLAY ENVIRONMENT
dc.typeOther
Файли
Колекції