ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес формування пізнавального інтересу у дітей середнього дошкільного віку. Розкрито особливості розвитку пізнавального інтересу у дітей середнього дошкільного віку засобом створення навчально-ігрового середовища. Надано методичні рекомендації щодо удосконалення навчально-ігрового середовища у закладі дошкільної освіти з метою сприяння формуванню пізнавального інтересу у дітей середнього дошкільного віку. The qualification work investigates the process of forming cognitive interest in children of middle preschool age. The peculiarities of development of cognitive interest in children of middle preschool age by means of creating a learning and play environment are revealed. Methodical recommendations for improving the learning and play environment in preschool education institutions in order to promote the formation of cognitive interest in children of middle preschool age are given.
Опис
Ключові слова
формування пізнавального інтересу, навчально-ігрове середовище, діти середнього дошкільного віку, заклади дошкільної освіти, formation of cognitive interest, educational and game environment, children of middle preschool age, preschool education institutions
Цитування
Дігтяр М. В. Формування пізнавальних інтересів дітей середнього дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / М. В. Дігтяр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 56 с. : табл.
Колекції