СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність розглянутої проблеми зумовлена тим, що професія педагога є однією з найстресовіших і вимагає витрати величезних внутрішніх та зовнішніх резервів, самовладання та саморегуляції. Автори наголошують на актуальності формування стресостійкості у викладачів. The importance of the studied problem seems to be indisputable due to the fact that teaching is one of the most stressful professions requiring immense inner and outer reserves, an ability to maintain self-control and self-regulation. The authors note the relevance of formation of teachers’ stress resistance.
Опис
Ключові слова
стрес, стресостійкість, викладачі, регуляція, stress, stress resistance, teachers, regulation
Цитування
Ялліна В. Стресостійкість як професійно значуща якість викладача / В. Ялліна, Л. Пахомова, А. Теряєв // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 158–162.