Образ квітів у казках Андерсена

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано 60 казок Г.-К. Андерсена, у яких наявні образи квітів. Казки з образами квітів мають емоційний вплив, бо вчать дітей цінувати красу природи. Андерсен описує квіти з тонкою спостережливістю, робить їх елементами прекрасного. Також казки з образами квітів сприяють екологічному вихованню. Казки, де квіти є активними персонажами, можуть дати змогу дітям зрозуміти, що природа є не менш важливою, аніж сама людина, які бувають наслідки необережного ставлення до природи. Зазначено, що варіативність використання образів квітів у казках Андерсена достатньо велика. Квіткові образи у творчості данського казкаря допомагають не лише створити атмосферу казкового світу, а й передати глибокі філософські ідеї, що лежать в основі казок; розширюють наше сприйняття, дають можливість краще зрозуміти душевний світ персонажів. The article analyzes 60 fairy tales by H.-K. Andersen, which have images of flowers. Fairy tales with images of flowers have an emotional impact, because they teach children to appreciate the beauty of nature. Andersen describes flowers with subtle observation, makes them elements of beauty. Also, fairy tales with images of flowers contribute to environmental education. Fairy tales, where flowers are active characters, can make it possible for children to understand that nature is no less important than the person himself, and what are the consequences of a careless attitude towards nature. It is noted that the variability of the use of images of flowers in Andersen's fairy tales is quite large. Floral images in the work of the Danish storyteller help not only to create the atmosphere of a fairy-tale world, but also to convey the deep philosophical ideas underlying fairy tales; expand our perception, make it possible to better understand the mental world of the characters.
Опис
Ключові слова
казки, Г.-К. Андерсен, образи квітів, студентські роботи, fairy tales, H.-K. Andersen, images of flowers, student works
Цитування
Лагутіна А. Образ квітів у казках Андерсена / А. Лагутіна // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 57–58.