ЕКСКУРСІЙНИЙ МЕТОД У ВИВЧЕННІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА : ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (МНУ)
Анотація
В тезах доповіді до Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлюється тема екскурсійного методу у вивченні суспільствознавства : практичного виміру. Активне залучення до навчально-виховного процесу з суспільствознавства різних типів екскурсій активізує пізнавальну діяльність учнів, формує комплекс важливих компетентностей, які сприяють вихованню активної життєвої позиції випускника загальноосвітньої школи. В тезисах доклада к Международной научно-практической конференции освещается тема экскурсионного метода в изучении обществознания : практического измерения. Активное привлечение к учебно-воспитательному процессу по обществознанию различных типов экскурсий активизирует познавательную деятельность учащихся, формирует комплекс важных компетенций, способствующих воспитанию активной жизненной позиции выпускника общеобразовательной школы.
Опис
Ключові слова
екскурсійний метод, суспільствознавство, практика, навчально-виховний процес, випускники, экскурсионный метод, обществознание, практика, учебно-воспитательный процесс, выпускники, excursion method, social studies, practice, educational process, graduates
Цитування
Яковенко Г. Г. Екскурсійний метод у вивченні суспільствознавства : практичний вимір / Г. Г. Яковенко // Інноватика суспільствознавчої освіти ХХІ сторіччя : виклики і шляхи розвитку : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя Незалежності України та з нагоди 40-річчя вищої історичної освіти на Миколаївщині, м. Миколаїв, 12–14 трав. 2016 р. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Миколаїв. обл. центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. – Миколаїв : МНУ, 2016. – С. 72–73.