ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК ФЛАГМАН СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито роль інноваційного університету як флагмана сучасної вищої освіти. Проаналізовано його основні ознаки. Доведено, що здатність до інновацій та підприємництва є важливими умовами ефективного функціонування вітчизняного університету в сучасних умовах та його інтеграції в європейський науковий та освітній простір. The role of innovative university as a modern higher education flagship has been revealed in the article. Its fundamental features have been analyzed. It has been proved that the abilities for innovation and entrepreneurship are the essential foundations for the effective functioning of Ukrainian university in modern conditions and integration of it into the European scientific and educational space.
Опис
Ключові слова
інноваційний університет, інновація, підприємництво, вища освіта, innovative university, innovation, entrepreneurship, higher education
Цитування
Ткачов С. І. Інноваційний університет як флагман сучасної вищої освіти / С. І. Ткачов, Н. О. Ткачова, А. С. Ткачов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 199–203.