Чернігівщина в дослідженнях Олександра Русова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Олександр Русов – видатний науковець, громадський діяч, фундатор української статистичної науки. Його статистичні дослідження, поєднані із даними з географії, історії, економіки, демографії, етнології Чернігівської губернії. Праці науковця-практика О. Русова є ґрунтовною та змістовною спадщиною для комплексного дослідження історії та розвитку регіону XVIII-XIX ст. Oleksandr Rusov is an outstanding scientist, public figure, founder of Ukrainian statistical science. His statistical research, combined with data from the geography, history, economy, demography, ethnology of the Chernihiv province. The works of the scientist-practitioner O. Rusov are a thorough and meaningful heritage for a comprehensive study of the history and development of the region of the XVIIIXIX centuries.
Опис
Ключові слова
статистика, методи, дослідження, губернія, statistics, methods, research, province
Цитування
Солошенко О. М. Чернігівщина в дослідженнях Олександра Русова / О. М. Солошенко, О. І. Токарєв // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 346–350.