ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ГЕЙМІФІКОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Гейміфікація є одним із сучасних підходів до організа-ції освітнього процесу, що дозволяє використовувати ігрові методики в неігрових ситуаціях. Запропоновано деякі елементи гри для створення гейміфікованого освітнього процесу. Gamification is one of the modern approaches to the organization of the educational process, which allows the use of game techniques in non-game situations. Some elements of the game are offered to create a gamified educational process.
Опис
Ключові слова
гейміфікація, елементи гри, гейміфікований освітній процес, gamification, elements of the game, gamified educational process
Цитування
Колгатіна Л. С. Технологія створення гейміфікованого освітнього процесу / Л. С. Колгатіна, С. І. Дьякова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-2 4листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 189–192.