Проєктування інноваційної діяльності організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі обґрунтовано теоретичні засади проєктування інноваційної діяльності організації, визначено суть інноваційної діяльності, особливості проєктування як сучасної технології управління. У практичному розділі дослідження проаналізовано проблеми в управлінні інноваційною діяльністю організації, зокрема проєктуванні. На діагностичній основі складено проєкт з удосконалення проєктування інноваційної діяльності освітньої організації, проведено його експертизу, розроблено методичні рекомендації щодо реалізації. The work substantiates the theoretical principles of designing innovative activity of the organization, defines the essence of innovative activity, features of designing as a modern management technology. In the practical section of the study, problems in the management of innovative activities of the organization, in particular design, are analyzed. On a diagnostic basis, a project on improving the design of innovative activities of an educational organization was drawn up, its examination was carried out, methodological recommendations for implementation were developed.
Опис
Ключові слова
інновація, інноваційна діяльність, організація, управління, проєктування, технологія, цільовий проєкт, innovation, innovative activity, organization, management, design, technology, target project
Цитування
Малихін М. С. Проєктування інноваційної діяльності організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / М. С. Малихін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 58 с. : табл. + дод.
Колекції