Проєктування інноваційної діяльності організації

dc.contributor.authorМалихін, М. С.
dc.date.accessioned2024-03-06T08:56:56Z
dc.date.available2024-03-06T08:56:56Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі обґрунтовано теоретичні засади проєктування інноваційної діяльності організації, визначено суть інноваційної діяльності, особливості проєктування як сучасної технології управління. У практичному розділі дослідження проаналізовано проблеми в управлінні інноваційною діяльністю організації, зокрема проєктуванні. На діагностичній основі складено проєкт з удосконалення проєктування інноваційної діяльності освітньої організації, проведено його експертизу, розроблено методичні рекомендації щодо реалізації. The work substantiates the theoretical principles of designing innovative activity of the organization, defines the essence of innovative activity, features of designing as a modern management technology. In the practical section of the study, problems in the management of innovative activities of the organization, in particular design, are analyzed. On a diagnostic basis, a project on improving the design of innovative activities of an educational organization was drawn up, its examination was carried out, methodological recommendations for implementation were developed.
dc.identifier.citationМалихін М. С. Проєктування інноваційної діяльності організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / М. С. Малихін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 58 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14262
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінновація
dc.subjectінноваційна діяльність
dc.subjectорганізація
dc.subjectуправління
dc.subjectпроєктування
dc.subjectтехнологія
dc.subjectцільовий проєкт
dc.subjectinnovation
dc.subjectinnovative activity
dc.subjectorganization
dc.subjectmanagement
dc.subjectdesign
dc.subjecttechnology
dc.subjecttarget project
dc.titleПроєктування інноваційної діяльності організації
dc.title.alternativeDevelopment of Organisation's Innovation Activities
dc.typeOther
Файли
Колекції