Підготовка майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до формування здорового способу життя учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу наукової літератури розкрито суть та особливостями професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до проблеми формування здорового способу життя учнів. У дослідженні було визначено суть та особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи зі збереження та зміцнення здоров’я учнів у різних соціальних інституціях як умова профілактики їхньої дезадаптації. The article, based on the analysis of scientific literature, reveals the essence and peculiarities of professional training of future social educators and social workers to the problem of forming a healthy lifestyle of students' life. The study was conducted to the essence and peculiarities of professional training of future social educators and social workers to work on preserving and health of students in various social institutions as a condition for to prevent their maladjustment.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, соціальний педагог, соціальний працівник, здоровий спосіб життя учнів, professional training, social pedagogue, social worker, healthy lifestyle of students
Цитування
Костіна В. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до формування здорового способу життя учнів / В. В. Костіна // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : кол. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків, 2017. – С. 439–446.