Training of future specialists in the social field to perform social work management

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Анотація
The article defines the content and gives the structure of the training of future specialists in the social field to perform social work management. An analysis of educational and methodological support for the formation of defined general and special competencies of future social workers before the implementation of social work management is proposed. A description of the theoretical and practical methods used for the formation of the defined program learning outcomes according to the methodology of the developed training course based on duality is given. У статті визначено зміст і подано структуру підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до здійснення менеджменту соціальної роботи. Здійснено аналіз навчально-методичного забезпечення формування визначених загальних і спеціальних компетентностей у майбутніх фахівців соціальної сфери. Подано опис теоретичних і практичних методів, використаних для формування визначених програмних результатів навчання за методологією розробленого навчального курсу на засадах дуальності.
Опис
Ключові слова
training, specialist in the social field, management, social work, навчання, спеціаліст у соціальній сфері, менеджмент, соціальна робота
Цитування
Kostina V. Training of future specialists in the social field to perform social work management / V. Kostina // Edukacja i społeczeństwo VІІ : Zbiór artykułów naukowych. – Opole, 2022. – Pp. 181–187.