ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті розглянуто прагнення школярів початкової школи до соціальної комунікації, взаємодії з однолітками й іншими суб’єктами освітнього процесу. Активізовано поведінкові знання про взаємодію і контакт з іншими людьми, вміння будувати дружні стосунки в колективі. Уточнено педагогічні умови формування у школярів початкової школи соціального інтелекту. The article examines the desire of primary school students to social communication, interaction with peers and other actors in the educational process. Behavioral knowledge about interaction and contact with other people, the ability to build friendly relations in the team are activated. The pedagogical conditions for the formation of social intelligence in primary school students have been clarified.
Опис
Ключові слова
соціальна комунікація, школярі, початкова школа, мисленнєва діяльність, social communication, schoolchildren,, primary school, mental activity
Цитування
Коровіна Я. С. Формування соціального інтелекту у школярів початкової школи / Я. С. Коровіна // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 331–333.