ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА МІЖУРЯДОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1996–1997 РР.

dc.contributor.authorЯмпольська, Л. М.
dc.date.accessioned2018-08-16T10:45:08Z
dc.date.available2018-08-16T10:45:08Z
dc.date.issued2007-06-07
dc.description.abstractСтаття присвячена трансформації консолідованих договорів про створення Європейського Союзу (Маастрихтських угод 7 лютого 1992 р.) на Міжурядовій конференції держав-членів ЄС у Турині (1996‒1997), зокрема питанням розвитку Економічного і валютного союзу (ЕВС), спільної соціальної політики, стратегії політичного співробітництва, визначенню місця Західноєвропейського Союзу (ЗЄС) у системі зовнішньої політики та безпеки ЄС. Проект договору, підготовлений у процесі роботи конференції, в цілому був схвалений у червні 1997 р. на сесії Європейської Ради в Амстердамі і став новою цеглиною в будівництві ЄС. Проблемою даної наукової розвідки є аналіз позиції Великої Британії, яка виконувала роль «фільтру» в прийнятті рішень стосовно перспектив інтеграції, вказуючи на перестороги від участі в тотальних процесах європейського будівництва. Статья посвящена трансформации консолидированных договоров о создании Европейского Союза (Маастрихтских соглашений 7 февраля 1992 г.) на Межправительственной конференции государств-членов ЕС в Турине (1996‒1997), в частности вопросам развития Экономического и валютного союза (ЭВС), общей социальной политики, стратегии политического сотрудничества, определению места Западноевропейского союза (ЗЕС) в системе внешней политики и безопасности ЕС. Проект договора, подготовленный в процессе работы конференции, в целом был одобрен в июне 1997 г. на сессии Европейского Совета в Амстердаме и стал новым кирпичом в строительстве ЕС. Проблемой данной научной разведки является анализ позиции Великобритании, которая выполняла роль «фильтра» в принятии решений относительно перспектив интеграции, указывая на предостережения от участия в тотальных процессах европейского строительства. The article is focused on the transformation of the consolidated agreements on the establishment of the European Union (the Maastricht Agreements on February 7, 1992) at the Intergovernmental Conference of the EU Member States in Turin (1996‒1997), in particular the development of the Economic and Monetary Union (EMU), the Common social policy, the strategy of political cooperation, the determining of the Western European Union’s (WEU) place in the system of the EU foreign policy and security. The draft treaty which was prepared during the conference, was generally approved in June 1997 at a session of the European Council in Amsterdam and it became a new brick in the construction of the EU. The problem of this scientific work is the analysis of the UK’s position, which acted as a «filter» in making decisions about the prospects of integration, pointing to warnings from participation in the total processes of European construction.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЯмпольська Л. М. Велика Британія та проблеми реформування Європейського Союзу на Міжурядовій конференції 1996–1997 рр. / Л. М. Ямпольська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : ОВС, 2007. – Вип. 27. – С. 119–128.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1623
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectЄвропейський Союзuk_UA.UTF-8
dc.subjectСполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectМаастрихтський договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectМіжурядова конференція держав-членів ЄСuk_UA.UTF-8
dc.subjectЕкономічний і валютний союзuk_UA.UTF-8
dc.subjectЗахідноєвропейський Союзuk_UA.UTF-8
dc.subjectНАТОuk_UA.UTF-8
dc.subjectЄвропейська система безпеки та оборониuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцепція «Європа за вибором»uk_UA.UTF-8
dc.subjectЕвропейский Союзuk_UA.UTF-8
dc.subjectСоединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландииuk_UA.UTF-8
dc.subjectМаастрихтский договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectМежправительственная конференция государств-членов ЕСuk_UA.UTF-8
dc.subjectЭкономический и валютный союзuk_UA.UTF-8
dc.subjectЗападноевропейский союзuk_UA.UTF-8
dc.subjectНАТОuk_UA.UTF-8
dc.subjectЕвропейская система безопасности и обороныuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцепция «Европа по выбору»uk_UA.UTF-8
dc.subjectthe European Unionuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe United Kingdom of Great Britain and Northern Irelanduk_UA.UTF-8
dc.subjectthe Maastricht Treatyuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe Intergovernmental Conference of the EU Member Statesuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe Economic and Monetary Unionuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe Western European Unionuk_UA.UTF-8
dc.subjectNATOuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe European Security and Defense Systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe concept «Europe of choice»uk_UA.UTF-8
dc.titleВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА МІЖУРЯДОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1996–1997 РР.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1996‒1997 ГГ.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeGREAT BRITAIN AND PROBLEMS OF THE EUROPEAN UNION’S REFORMING AT THE INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE IN 1996‒1997.uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ямпольська Л. М. Велика Британія та проблеми реформування Європейського Союзу на Міжурядовій конференції 1996-1997.pdf
Розмір:
301.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: