ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ПРОЄКТУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
В статті розглядається проєктна діяльність. Автором зосереджено увагу на першорядному значенні внутрішнього середовища проєкту, оскільки саме воно сприяє чи навпаки заважає досягненню поставлених цілей. Виділені умови ефективного проєктування. The article examines the project activity. The author focused attention on the primary importance of the internal environment of the project, as it contributes or, on the contrary, hinders the achievement of the set goals. The conditions of effective design are highlighted.
Опис
Ключові слова
проєкти, проєктування, проєктна діяльність, умови ефективного проєктування, projects, design, project activity, conditions of effective design
Цитування
Мармаза О. І. Теоретико-прикладний аспект проектування / О. І. Мармаза, К. А. Куліковський / Scientific directions of research in educational activity : Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Osaka, Japan, 14–17 Febr., 2023. – Osaka, 2023. – Рp. 187–189.