Розвиток пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань

dc.contributor.authorДовгошей, В. Ю.
dc.date.accessioned2023-04-05T14:39:35Z
dc.date.available2023-04-05T14:39:35Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню та вирішенню проблемі розвитку пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань. Проведено аналіз психологопедагогічних джерел щодо особливостей розвитку пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань та окреслено важливість впливу творчих завдань дошкільників як засобу розвитку пізнавальної активності. Розроблено та апробовано дослідноекспериментальний аналіз роботи з розвитку пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку в процесі інтелектуальних ігор та узагальнення результатів дослідження. The qualification work is devoted to a comprehensive study and solution to the problem of the development of cognitive activity of children of middle preschool age by means of creative tasks. The analysis of psychological and pedagogical sources regarding the peculiarities of the development of cognitive activity of children of middle preschool age by means of creative tasks was carried out and the importance of the influence of creative tasks of preschoolers as a means of developing cognitive activity was outlined. Experimental analysis of the work on the development of cognitive activity of children of middle preschool age in the process of intellectual games and generalization of research results has been developed and tested.
dc.identifier.citationДовгошей В. Ю. Розвиток пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. Ю. Довгошей ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 80 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10742
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectрозвиток пізнавальної активності
dc.subjectтворчі завдання
dc.subjectінтелектуальні ігри
dc.subjectдіти середнього дошкільного віку
dc.subjectdevelopment of cognitive activity
dc.subjectcreative tasks
dc.subjectintellectual games
dc.subjectchildren of middle preschool age
dc.titleРозвиток пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку засобами творчих завдань
dc.title.alternativeDevelopment of cognitive activity of children of middle preschool age by means of creative tasks
dc.typeOther
Файли
Колекції