Здоров’язбережувальні технології та шляхи їх застосування в освіті дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвяченна проблемі застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі закладів дошкільної освіти. The article is devoted to the problem of using health-saving technologies in the work of preschool education institutions.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальні технології, дошкільна освіта, health-saving technologies, preschool education
Цитування
Мудревська О. А. Здоров’язбережувальні технології та шляхи їх застосування в освіті дітей дошкільного віку / О. А. Мудревська, Я. О. Українцева, В. Л. Григоренко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 186–187.