Ліризм української пісенної традиції як ментальна ознака

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено розкриттю специфіки ліризму як ментальної ознаки українства і своєрідності її втілення в співочій традиції. Статья посвящена раскрытию специфики лиризма как ментального признака украинства и своеобразия его воплощения в певческой традиции. The article is devoted to the disclosure of the specifics of lyricism as a mental feature of Ukrainianness and the originality of its embodiment in the singing tradition. . .
Опис
Ключові слова
ліризм, ментальність, пісенна традиція, вокальна музика, лиризм, ментальность, песенная традиция, вокальная музыка, lyricism, mentality, song tradition, vocal music
Цитування
Ткаченко М. О. Ліризм української пісенної традиції як ментальна ознака / М. О. Ткаченко, А. Карпенко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 14–18.