РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості комунікативних умінь дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Для реалізації поставленої мети розроблено методику «Карта спостережень за проявами комунікативних умінь у молодших школярів». Обрана методика дозволяє встановити рівень розвитку комунікативних якостей, комунікативних дій учнів, їх здатність до партнерського діалогу. Зазначено, що розвиток комунікативних умінь є важливим аспектом роботи з молодшими школярами в умовах інклюзивної освіти. Використання мовних ігор, завдань, вправ дозволили ефективно і делікатно підвищити рівень мовного розвитку у досліджуваного з особливими освітніми потребами. The publication examines the peculiarities of communication skills of children with special educational needs in the conditions of inclusive education. To realize the set goal, the methodology "Map of observations of communication skills in younger schoolchildren" was developed. The chosen method allows to establish the level of development of communicative qualities, communicative actions of students, their ability for partner dialogue. It is noted that the development of communication skills is an important aspect work with younger schoolchildren in the conditions of inclusive education. The use of language games, tasks, and exercises made it possible to effectively and delicately increase the level of language development of the subject with special educational needs.
Опис
Ключові слова
спілкування, інклюзивне навчання, мовний розвиток, корекційна робота, діти з особливими освітніми потребами, магістерські роботи, communication, inclusive education, language development, correctional work, children with special educational needs, master's theses
Цитування
Гиренко І. С. Розвиток комунікативних умінь дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / І. С. Гиренко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 266–270.