ПОНЯТТЯ «ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І КИТАЙСЬКИХ УЧЕНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізовано результати досліджень вітчизняних і китайських учених стосовно формування естетичного смаку музично-педагогічних працівників. З’ясовано суть поняття «естетичний смак музично-педагогічних працівників». Розроблено спецсемінар на тему: «Виховання естетичних смаків особистості засобами вокального мистецтва». The results of Ukrainian and Chinese scientists' studies concerning the formation of aesthetic taste of music-pedagogical staff have been analysed in the article. The essence of the concept of "aesthetic taste of music-pedagogical staff" has been clarified. The authors have developed a special seminar on the topic: "Education of person's aesthetic tastes by means of vocal art".
Опис
Ключові слова
естетичний смак, естетичне виховання, музично-педагогічні працівники, вокальне мистецтво, aesthetic taste, aesthetic education, music-pedagogical staff, vocal art
Цитування
Рибалко Л. С. Поняття «естетичний смак музично-педагогічних працівників» у дослідженнях вітчизняних і китайських учених / Л. С. Рибалко,Чжоу Мінь // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 311–314.